Přijmeme záchranáře 

RN-CZ přijímá další členy se vzděláním Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra (+ interní doškolení)

RESCUE SERVICE aneb Jak to děláme

Aktivity vytrvalostního charakteru, jsou spojeny s velkou potřebou energie pro tělo. Závodníci se předem doslova sypou jednoduchými cukry, přesto kolabují. Proč?