Zapojení First Responderů do systému ZZS

Konečně se i do ČR dostává myšlenka zapojení dobrovolníků do poskytování Neodkladné přednemocniční péče. Tzv. First Respondeři se pomocí mobilní aplikace dozví o události v jejich okolí a mohou se do poskytnutí první pomoci zapojit a poskytnout nezbytnou péči do příjezdu posádky ZZS. Tato myšlenka má pomoci především v odlehlých oblastech s prodlouženými dojezdy posádek ZZS.